Kontakt

názov firmy: 
pod Gýmešom s.r.o.
sídlo firmy 951 73 Jelenec 1536
prevádzka:
Chatová oblasť pod Gýmešom
951 73 Jelenec 1604
tel. kontakt, objednávky, informácie:
+421 905 334 432 Ing. Anežka Križková

mail:  podgymesom@gmail.com
         anezka.krizkova@gmail.com

http://www.jelenec.blogspot.com/fakturačné údaje:
IČO 46 666 0917
DIČ 2023504131, neplatca DPH
číslo účtu: 0888090001/5600 PRIMA Banka
IBAN SK91 5600 0000 0008 8809 0001
SWIFT KOMASK2X


č. ObU-NR-OZP-ZM-2012/00735-2
číslo živ. reg. 430-41375
Žo vydal Obvodný úrad Nitra
odbor živnostenského podnikania
Štefánikova tr. 69, dňa 23.4.2012